top of page
Tolu 500ml Tunturin Kevät yleispuhdistusaine spray

Tolu 500ml Tunturin Kevät yleispuhdistusaine spray

€3.29Hinta

Ainesosat

<5% anionisia tensidejä, ionittomia tensidejä. Säilöntäainetta (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone). Hajustetta (Hexyl cinnamal, Limonene, Benzyl alcohol).

 

Valmistaja

Henkel Finland Oy

 

Valmistusmaa

Saksa

 

EAN

7332531076838

 

Vaaralausekkeet

 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P261) Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • (P271) Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P337+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Varoitus
Vain 2 jäljellä varastossa
bottom of page