top of page
Omo Active Clean Nestemäinen pyykinpesuaine Valkoisille vaatteille 920 ml 23 pes

Omo Active Clean Nestemäinen pyykinpesuaine Valkoisille vaatteille 920 ml 23 pes

€5.99Hinta

Ainesosat

SISÄLTÖ: 5-15%: Anionisia tensidejä. <5%: Ionittomia tensidejä, Saippuaa, Hajustetta, Fosfonaattia, Polykarboksylaatteja, Optisia kirkasteita, Entsyymejä, Citronellol, Geraniol, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.

 

Säilytysohje

Säilytä lasten ulottumattomissa.

 

Käyttöohje

NÄIN SAAT PARHAAN PESUTULOKSEN: • Noudata aina vaatteiden pesuohjeita. • Pese värilliset ja vaaleat tekstiilit erikseen. • Annostele vaatteen lian, veden kovuuden ja koneen koon mukaisesti. • Annostele pesuaine mittapalloon pyykin päälle tai suoraan pesukoneen annostelulokeroon. • Pesemällä täysiä koneellisia ja valitsemalla matalan pesulämpötilan pesuohjelman, vähennät pyykinpesun ympäristövaikutuksia. • Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se on haitallista ympäristölle.

 

Vaaralausekkeet

  • EUH208 Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
  • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

  • Varoitus

 

Valmistusmaa

Tanska

 

Allergeenit

Citronellol, Geraniol

 

Valmistaja

Unilever Finland Oy HPC

 

EAN

8720181312397

Vain 1 jäljellä varastossa
bottom of page